Sweden Green Building Council GreenBuilding
Kursen genomförs av Sweden Green Building Council.

GreenBuilding, märkningen från EU som visar att en lokalbyggnad är energisnål.

Kursavgift: 5700:- exkl. moms icke medlemmar
Kursavgift: 4000:- exkl. moms medlemmar SGBC
(Kryssa i rutan på anmälningssidan om du är medlem!)
   
Tider
Datum: 29 november 2012
Tid: 09.00-17.00
Plats: IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm
   
Information/programs
 Program (268 kb)
   
 
   
Kursbeskrivning
Under en heldag omfattar kursen bland annat:

•Vad GreenBuilding-programmet innebär och på vilka sätt man som fastighetsägare kan engagera sig
•Formalia, dvs hantering av ansökan och granskningsprocessen
•Bedömningsgrunder som beräkning av energikrav, energianvändning, val av referensår, redovisning av energistatistik, hantering av byggnader med hög internvärme, tillbyggnader, återrapportering mm
•Hur byggnaden ska beskrivas
•Hur energiåtgärder ska dokumenteras och beräknas
•Hur en energiberäkning blir trovärdig
•Vad som menas med energiledningssystem och vad som behövs för GreenBuilding.
•Kostnader kopplade till systemet
•Exempel på föredömliga ansökningar
Anmälan till kursen är bindande, dock kan avbokning göras utan kostnad 30 dagar innan kurstillfället. Vid förhinder som anmäls senare än 30 dagar före kurstillfälle har anmäld deltagare rätt att sända annan person i sitt ställe. Fakturering sker i efterhand.
   
Målgrupp
Kursen vänder sig till fastighetsägare som funderar på att visa sitt energiarbete med GreenBuilding och som vill veta vad det egentligen innebär, vad man kan göra själv och när specialister behöver anlitas.

Kursen vänder sig också till specialister som arbetar med energianalyser i nya och befintliga byggnader och som vill känna sig säkrare i hur en GreenBuilding-ansökan formuleras så att den blir rätt från början.
   
Pris
Kostnaden för kursen är 5,200 kr exkl. moms (6,500 kr inkl moms)
   
Förfrågningar
För frågor om programinnehåll kontakta Catarina Warfvinge på Sweden GBG via e-post catarina.warfvinge@sgbc.se. För frågor om anmälning eller arrangemang kring kursen kontakta Helena Lindqvist på telefon 08 – 598 564 18 eller e-post swedengbc-kurs@ivl.se.